Saturday, 20 January 2018Jawaban Suara Saling Silang No. 1535
Suara Pembaruan, Sabtu, 20-1-2018

Mendatar:
1. Pakistan; 5. Tembikar; 9. Are; 10. Delapan ratus empat; 11. Oral; 13. Noah; 15. Tembaga; 17. Ketika; 18. Laring; 20. Sunda; 22. Semut; 24. Capai; 26. Swiss; 27. Panel; 28. Umang.

Menurun:
1. Prodeo; 2. Israel; 3. Terakota; 4. Natrium; 5. Tertawa; 6. Maksimal; 7. Idaman; 8. Runtuh; 12. Artistik; 14. Orisinal; 16. Banten; 17. Keris; 19. Gaung; 20. Stepa; 21. Acala; 23. Misi; 25. Piut.


Penjawab,
Saiful Asyhad, SH
No. Rek. BNI Syariah 0191571780